Úvodní stránka >> Poskytované služby >> Likvidace odpadů a odpadní vody

Poskytované služby

Likvidace odpadů a odpadní vody

Na základě uzavřené smlouvy zajišťujeme pravidelný nebo jednotlivý odvoz odpadů včetně zajištění jejich likvidace, zneškodnění nebo recyklace ...
  1. Provádíme rovněž odvoz separovaného odpadu ( sklo, papír, plast), zeminy ( i znečištěné ), sutě, kovy, plasty, obalový materiál, ostatní nebezpečné odpady kromě radioaktivních a výbušných.
  2. Vyvážení a likvidace ropných produktů, zaolejovaných vod, odpadní emulze, průmyslových kalů a obsahu lapolů, kalů, kalů z ČOV a neutralizačních stanic
  3. Čerpání olejů a ropných produktů ( při ekologických haváriích )
  4. Přeprava nebezpečných tekutých a polotekutých odpadů cisternami o objemu 11 m3 v provedení ADR
  5. Vyvážení a likvidace znečištěných vod ze skládek odpadů, septiků, a žump vozidly CAS 8-10-11 m3
  6. Vyvážení kalů z ČOV a navezení nového aktivního kalu
Likvidace odpadů a odpadní vodyLikvidace odpadů a odpadní vody

Sídlo firmy: Neředínská 56, 779 00 Olomouc | Dispečink: Tovární 40, 772 00 Olomouc | www.podlas.cz, podlas-disp@volny.cz | tel./fax: 585 222 240, mob.: 603 110 529 - 24 hodinový servis.

Copyright Podlas.cz - všechna práva vyhrazena | made by MediaFabrica.cz | powered by MFSys